کمک های اجتماعی

„دستمزد کار کوتاه مدت” چقدر است؟
تاریخ معلومات: 27.03.2020
در همکاری Faire Integration

به علت ویروس کرونا قوانین جدیدی برای کار کوتاه مدت وجود دارد: کارفرمای شما می تواند تحت شرایط خاص برای کار کوتاه مدت در آژانس کارگماری (Agentur für Arbeit) درخواست دهد. شما همچنان دستمزد خود را از کارفرمای خود طبق معمول دریافت خواهید کرد و نه از آژانس کارگماری. جدول صورت حساب کار کوتاه مدت را می توانید در وبسایت آژانس کار گماری بیابید.

نکته مهم: حتی افرادی که در خدمات تامین نیرو مصروف وظیفه هستند میتوانند کار کوتاه مدت بدست آرند! برای کسانانکه مصروف کار مینی جاب هستند، مزایای کار کوتاه مدت وجود ندارد

مهمترین چیز در یک تصویر
کمک های اجتماعی مختص به کودک چیست؟

اگر درآمد شما برای معیشت زندگی بسنده نکند، می توانید کمک های اجتماعی مختص به کودک را دریافت کنید، اما برای تأمین کل نیازهای خانواده شما کفایت نمیکند. کمک های اجتماعی مختص به کودک برای جلوگیری از این است که شما فقط به دلیل فرزندان خود مجبور هستید که در مرکز کار درخواست کنید. به عنوان مثال، اگر اکنون از طریق کار کوتاه مدت حقوق کمتری دریافت می کنید، می توانید به صورت آنلاین درخواست کمک های اجتماعی مختص به کودک بدهید. برای هر کودک حداکثر 185 یورو دریافت می کنید. این که آیا کل این مبلغ را دریافت می کنید به درآمد شما بستگی دارد: شما می توانید این موضوع را با راهنمای KiZ بررسی کنید.

اطلاع حقوقی

با وجود کنترل دقیق مطالب، ما هیچ مسئولیت ای صحت، کامل بودن و بروزرسانی اطلاعات را بر عهده نداریم. آنها باید به عنوان اولین کمک حساسی برای کارمندان بکار بورده شوند ، این اطلاعات به منزله مشاوره حقوقی نیستند و نمی توانند جایگزین مشاوره حقوقی از طریق اتحادیه مسئول یا یک وکیل در قضایای فردی شوند. و همچنان این اطلاعات نمی تواند جایگزین توصیه های متخصصین یا مسئولین متخصصین در مورد سوالات پزشکی و اثرات احتمالی آن باشد.