Социално подпомагане

Какво е „Kurzarbeitergeld“?
Състояние на информацията: 27.03.2020

Заради вируса Корона има нови правила за краткосрочни обезщетения (Kurzarbeit): вашият работодател може при определени условия да кандидатства за краткосрочни обезщетения в Агенцията по заетостта. Ще продължите да получавате заплатата си от работодателя, а не от Агенцията по заетостта. На уебсайта на Федералната агенция по труда можете да намерите таблица за изчисляване на краткосрочното обезщетение.

Важно: Дори хората, които работят към фирмите за временна заетост(Leiharbeit), могат да получат краткосрочно обезщетение.

Какво е добавка за дете(Kinderzuschlag)?
Състояние на информацията: 14.04.2020

Можете да получите добавка за дете, ако доходите са ви достатъчни за вашата издръжка, но не са достатъчни или са едва достатъчни за да покриете нуждите на вашето семейство. С добавката за дете може да бъде избегнато подаване на молба за социална помощ ALG II, заради децата. Ако например, поради намаляване на работното ви време(Kurzarbeitgeld), получите по-малка заплата, можете да  подадете заявление за добавка дете онлайн през интернет.  Може да получите максимум 185 евро месечно на дете. Дали ще получите цялата сума, зависи изцяло от вашите доходи. Това може да го проверите тук:  KiZ-Lotsen

Повече информация
Правни насоки

Въпреки внимателната и подробна проверка от наша страна върху съдържанието ние не носим никаква отговорност за точността, пълнотата и актуалността на информацията. Целта е да послужи като първоначална обща информация за работещите. Информацията не представлява квалифициран юридически съвет и не може да замести правната консултация с отговорните в случая служби синдикати или адвокати. Също информацията относно здравни въпроси и възможните въздействия не заместват консултацията при лекар и отговорните за тези въпроси служби.