Dzieci

Informacja prawna

Pomimo starannej kontroli umieszczanych treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, zupełność oraz aktualność udostępnianych informacji. Mają one za zadanie służyć zatrudnionym jako pierwsza pomoc oraz uwrażliwiać ich na poszczególne kwestie. Informacje nie stanowią jednak porady prawnej i nie mogą zastąpić doradztwa prawnego przez właściwy związek zawodowy lub adwokata w indywidualnej sprawie. W taki sam sposób informacje dotyczące zagadnień medycznych i możliwych oddziaływań nie zastępują porady lekarza specjalisty lub właściwego urzędu.