Информация за коронавирус и минимална заетост(MiniJob)