Образование

Моето професионално училище е затворено, заради Корона вируса. Какво трябва да направя?
Състояние на информацията: 16.04.2020

Ако професионалното Ви училище е затворено, вие трябва да се явите в предприятието. Освен ако предприятието не е затворено поради карантина. За изпитите винаги трябва да попитате съответния орган, дали изпитът ще се проведе или не.

Внимание: Ако имате договор за обучение и сте уволнен, потърсете  незабавно консултация!

Правни насоки

Въпреки внимателната и подробна проверка от наша страна върху съдържанието ние не носим никаква отговорност за точността, пълнотата и актуалността на информацията. Целта е да послужи като първоначална обща информация за работещите. Информацията не представлява квалифициран юридически съвет и не може да замести правната консултация с отговорните в случая служби синдикати или адвокати. Също информацията относно здравни въпроси и възможните въздействия не заместват консултацията при лекар и отговорните за тези въпроси служби.